ขอความร่วมมือในการรับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เอกสารแนบ
   
    รับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จำนวน 2 รุ่น หน่วยงานที่ประสงค์ส่งนักเรียน/นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ขอให้จัดส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 01/02/2561
เวลา 2 นาฬิกา 28 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ