วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ “เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา” ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ “เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา” ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมในงานฯ
      การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นการนำระบบ Internet มาใช้ในการสมัครงานซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนและสมัครงานผ่านระบบ Internet ทำให้ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกในการกรอกแบบลงทะเบียนสมัครงานและรับทราบตำแหน่งว่างงานของนายจ้างที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้า ผ่าน Internet โดยนายจ้างสามารถเรียกดูประวัติของผู้สมัครงานได้ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
      ทั้งนี้ ผวจ.ระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.ระยอง เป็นจังหวัดเป้าหมายของ EEC จึงมีศักยภาพสูง ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจึงมีมากขึ้น เรายังขาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือจำนวนมาก ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังหางาน เปลี่ยนงาน หรือนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมกับอนาคตที่จะมีการลงทุนในระยองเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 13/01/2561
เวลา 3 นาฬิกา 26 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง