วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง


   
    วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้โอวาท อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญที่ระลึก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 13/01/2561
เวลา 3 นาฬิกา
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง