วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 มอบเกียรติคุณบัตร ให้โอวาทอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้
    เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
    มอบเกียรติคุณบัตร ให้โอวาทอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญที่ระลึก
       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนและเยาวชนในแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง 9 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 57 ราย เพื่อรับประกาศเกียรติคุณบัตรรับฟังโอวาทและรับของขวัญที่ระลึกในวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 13/01/2561
เวลา 2 นาฬิกา 20 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง