วันพุธที่10 มกราคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแก่สถานประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านการรองรับการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสตาร์ระยอง


   
    วันพุธที่10 มกราคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแก่สถานประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านการรองรับการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสตาร์ระยอง ซึ่งจังหวัดระยองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและต่อยอดการขายสินค้าการท่องเที่ยว
    โดยการจัดประกวดรางวัล Surprise Rayong ภายใต้โครงการจัดทำตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ( Branding ) จังหวัดระยอง และคัดเลือกสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับรางวัลจำนวน 32 ราย ที่พร้อมสร้าง Theme การให้บริการนักท่องเที่ยวแบบ Surprise Rayong แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการประจำปี 2561 ทั้งนี้สถานประกอบการทั้ง 32 แห่งจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ป้ายติดหน้าร้าน และ Standy หม่าม่าหมุด จากจังหวัดระอง เพื่อติดตั้งที่ร้าน สำหรับผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับรางวัลทั้ง 32 รายประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ 2.โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น 3.โรงแรมแทมมารินด์ การ์เด้นท์  4.โรงแรมแม่พิมพ์ รีสอร์ท 5. Samed Hideaway Resort 6. La Lune Beach Resort 7.โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 8. Marquis Boutique Hotel 9.ไวท์ สโตน รีสอร์ท 10.โรงแรมปาล์มมาลี บีช ระยอง 11.บ้านสวนอ่าวไข่ บีช รีสอร์ท 12.โรงแรมมาดิน่า ระยอง 13.โรงแรมโต๊ะไม้ รีสอร์ท 14.สวนสุภัทราแลนด์ 15.สวนยายดา – เจ๊บุญชื่น 16.สวนผู้ใหญ่สมควร บ้านแลงระยอง 17.สวนบ้านเรา 18. สละลอยแก้วสองสลึง (สวนสละผู้ใหญ่หมวย) 19.วิสาหกิจชุมชนปากป่า 20.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา 21.เฟอร์รี่เกาะแก้วพิสดาร 22. Dome Travel 23.บ้านบุญเพ็ชร 24.ร้านบ้านระเบียงไม้ 25. KUAD BEER 26.ร้านเจ๊หน่อง แซบเว่อร์ 27.ร้านราย็อง 28. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ 29.ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส 30.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า 31. Celebrity Sports Center 32.ตลาดสตาร์ไนท์บาซ่าร์ ระยอง
เมื่อวันที่ 13/01/2561
เวลา 2 นาฬิกา 12 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง