รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง เอกสารแนบ
   
    รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 09/01/2561
เวลา 7 นาฬิกา 13 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ