ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดระยอง เอกสารแนบ
   
    สำนักงานจังหวัดระยองประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 29/12/2560
เวลา 6 นาฬิกา 14 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล