พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและเชิญถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดระยอง เอกสารแนบ
   
    เชิญร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและเชิญถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดระยอง
    ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.
    ณ มณฑลพิธีสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 29/12/2560
เวลา 0 นาฬิกา 36 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ