ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยอง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่๑๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองพร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ มาด้วยแล้ว
เมื่อวันที่ 26/12/2560
เวลา 4 นาฬิกา 18 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    เลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง