การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560 เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยองกำหนดการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
    ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

    สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบตอบรับเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้
เมื่อวันที่ 12/09/2560
เวลา 2 นาฬิกา 39 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ