วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 15.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหาหรือการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการระดับสูงของจังหวัดระยอง


   
    วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 15.00น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหาหรือการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการระดับสูงของจังหวัดระยอง
    ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 51 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง