วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดหนองโพรง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง


   
    วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ปลัดอำเภอเมืองระยอง นายกเทศมนตรีตำบลทับมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดระยอง ได้กำหนดแผนการออกตรวจตรวจปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ โดยกำหนดการออกตรวจตลาดสดช่วงเย็นในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ตลาดหนองโพรง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 44 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง