วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีเสวนา "NBT World Forum" ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา


   
    วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีเสวนา "NBT World Forum"ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ส่วนภูมิภาค เวทีเสวนา "NBT World Forum" ครั้งที่ 3 "EEC จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย" ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 36 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง