วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดระยอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง


   
    วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 33 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง