วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุระดับจังหวัดระยอง(พ.ศ.2551-2563)ฉบับปรับปรุง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 29 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง