วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.45น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยองเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในพื้นที่แม่น้ำประแสร์และการเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่คลองแสมภู่ อ.แกลง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 22 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง