วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง" ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง


   
    วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง"โดยมีผู้แทนภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมนา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 19 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง