วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเสวนาโครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนกำลังคนจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง


   
    วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเสวนาโครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนกำลังคนจังหวัดระยอง
    ในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"
    ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง