ประกาศสำนักงานจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน จังหวัดระยอง เอกสารแนบ
   
    ประกาศสำนักงานจังหวัดระยอง
    เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
    จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 29/08/2560
เวลา 10 นาฬิกา 49 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล