สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบ


   
    สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้่ในการเรียนการสอนของกศน.อำเภอบ้านฉาง
เมื่อวันที่ 23/08/2560
เวลา 7 นาฬิกา 54 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผอ.สนง.กศน.จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยจังหวัดระยอง