วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ณ วัดป่าประดู่


   
    วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ณ วัดป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 21/03/2560
เวลา 11 นาฬิกา 16 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง