วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธาน คพรฟ. เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙


   
    วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธาน คพรฟ. เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 21/03/2560
เวลา 9 นาฬิกา 57 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง