วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ท่านเกษตรจังหวัดระยองเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร


   
    วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ท่านเกษตรจังหวัดระยองเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 21/03/2560
เวลา 9 นาฬิกา 50 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง