วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง กำหนดในภาคส่วนของกลุ่มที่ ๔


   
    วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง ตามที่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กำหนดในภาคส่วนของกลุ่มที่ ๔ (กลุ่มผู้นำชุมชน ,ผู้นำจิตวิญญาณ ,ชาวบ้านทั่วไป ,กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ,กลุ่มสาขาอาชีพ ฯลฯ) ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น ๔ (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 21/03/2560
เวลา 9 นาฬิกา 48 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง