วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระยอง


   
    วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมกิจกรรมฯ
เมื่อวันที่ 18/03/2560
เวลา 13 นาฬิกา 02 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง