วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐" .


   
    วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐" ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 18/03/2560
เวลา 11 นาฬิกา 06 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง