วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลดนตรีเสม็ดอินเลิฟ


   
    วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลดนตรีเสม็ดอินเลิฟ พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองระยอง ผู้แทน มทบ.๑๔ สำนักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคสาขาระยอง ผู้แทนอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ผู้แทนบริษัท ครีเอทอินเทลิเจนท์ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชกานจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 17/03/2560
เวลา 16 นาฬิกา 43 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง