ขอเชิญร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยองขอเชิญร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
    ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เมื่อวันที่ 03/03/2560
เวลา 11 นาฬิกา 06 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ