ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 เอกสารแนบ
   
  จังหวัดระยองกำหนดจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
  กำหนดจัดในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น.
  ณ เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

  หากท่านมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานในหน้าที่ ให้นำเสนอในเวทีสภากาแฟสัญจร
  โดยแจ้งรายละเอียดให้สำนักงานจังหวัดระยองทราบภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เมื่อวันที่ 03/03/2560
เวลา 11 นาฬิกา 01 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด