ขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึก"มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี พ.ศ.2560 เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยองขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึก"มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี พ.ศ.2560
    ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
    โดยขอให้หน่วยงานนำดอกไม้พานพุ่มสด จำนวน 1 พุ่ม มาถวายบังคมในวันดังกล่าว
    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เมื่อวันที่ 03/03/2560
เวลา 10 นาฬิกา 37 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ