แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ 2/2560 เอกสารแนบ


   
  จังหวัดระยองขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
  กิจกรรมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.
  ณ เกาะมันใน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

  หากท่านมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานในหน้าที่ ให้นำเสนอในเวทีสภากาแฟสัญจร
  และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สำนักงานจังหวัดระยองทราบภายในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 09/02/2560
เวลา 10 นาฬิกา 09 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด