การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2560


   
    ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน
    ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล
    ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง และวัดใกล้บ้านในจังหวัดระยอง
    สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง และวัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 08/02/2560
เวลา 13 นาฬิกา 14 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    วัฒนธรรมจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง