ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวทั้งหมด
  ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศและร่างประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ทดแทนคันเดิมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอเชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง"
  กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ทดแทนคันเดิมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐานประจำปี 2562 กิจกรรมหลัก มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2562
  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามะกอก-เขาลอย หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  เชิญชวนร่วมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา 904
  ร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐานประจำปี 2562 กิจกรรมหลัก มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2562