ลำดับ ชื่อเรื่อง วันประกาศ  
1 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 5/2557 2557-06-11 เรียกดู
2 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 4/2557 2557-05-14 เรียกดู
3 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 2/2557 2557-04-03 เรียกดู
4 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 3/2557 2557-04-03 เรียกดู
5 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 1/2557 2557-02-13 เรียกดู
6 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 12/2556 2557-01-15 เรียกดู
7 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 11/2556 2556-12-16 เรียกดู
8 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 10/2556 2556-11-25 เรียกดู
9 รายงานการประชุมโต๊ะข่าว ครั้งที่ 10/2556 2556-11-04 เรียกดู
10 ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ 2556-11-01 เรียกดู
11 คำสั่ง ศพส.จ.รย. ที่ 20/2556 2556-11-01 เรียกดู
12 คำสั่ง ศพส. ที่19/2556 2556-10-30 เรียกดู
13 รายงานการประชุม ศพส.จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2556 2556-10-28 เรียกดู
14 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 8 2556-09-16 เรียกดู
15 ประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 8/56 2556-09-03 เรียกดู
16 รายงานการประชุม ศพส ครั้งที่ 7 2556-08-19 เรียกดู
17 ประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 7/56 2556-08-02 เรียกดู
18 ประชุม ศพส.จ.รย. ครั้งที่ 6/56 2556-07-24 เรียกดู
19 ประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 6/56 2556-07-09 เรียกดู
20 รายงานการประชุม ศพส ครั้งที่ 5/56 2556-06-19 เรียกดู
21 รายงานการประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 5-2556 2556-06-05 เรียกดู
22 รายงานการประชุม ศพส ครั้งที่ 4-56 2556-05-17 เรียกดู
23 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดระยองครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 2556-05-01 เรียกดู
24 รายงานการประชุม ศพส ครั้งที่ 3 2556-04-17 เรียกดู
25 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดระยองครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 2556-04-02 เรียกดู
26 ประชุม ศพส.ครั้งที่ 2/2556 2556-03-21 เรียกดู
27 รายงานการประชุมโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 2/2556 2556-03-08 เรียกดู
28 รายงานการประชุม ศพส.ครั้งที่ 1/56 2556-02-19 เรียกดู
29 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน อปท.ปี 2555 2556-01-28 เรียกดู
30 รายงานการประชุม ศพส.ครั้งที่ 12/56 2556-01-18 เรียกดู
31 รายงานการประชุมโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 12/2555 2556-01-15 เรียกดู
32 แนวปฏิบัติแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 2556-01-04 เรียกดู
33 2555-12-25 เรียกดู
34 รายงานการประชุมโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 11/2555 2555-12-14 เรียกดู
35 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 2555-11-09 เรียกดู
36 รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 2555-10-24 เรียกดู
37 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.รย. ครั้งที่ 8/2555 2555-09-20 เรียกดู
38 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 8/2555 2555-09-20 เรียกดู
39 รายงานการประชุม ศพส. ครั้งที่ 7/2555 2555-08-15 เรียกดู
40 รายงานการประชุมโต๊ะข่าวเฝ้าระวังฯ ครั้งที่7-2555 2555-07-27 เรียกดู
41 ประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่6/2555 2555-07-18 เรียกดู
42 รายงานการประชุมโต๊ะข่าวเฝ้าระวังฯ ครั้งที่6-2555 2555-06-29 เรียกดู
43 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.รย. ครี้งที่ 5/2555 2555-06-20 เรียกดู
44 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2555 2555-06-07 เรียกดู
45 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.รย. ครี้งที่ 4/2555 2555-05-23 เรียกดู
46 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2555 2555-04-30 เรียกดู
47 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ระยอง ครั้งที่ 3/2555 2555-04-20 เรียกดู
48 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 3/2555 2555-04-04 เรียกดู
49 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ระยอง ครั้งที่ 2/2555 2555-03-26 เรียกดู
50 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว ครั้งที่ 2/2555 2555-03-05 เรียกดู
51 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2554 งบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2555-03-01 เรียกดู
52 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2554 2555-03-01 เรียกดู
53 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.รย.ครั้งที่ 1/2555 2555-02-24 เรียกดู
54 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว ครั้งที่ 1/2555 2555-01-18 เรียกดู
55 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ระยอง ครั้งที่ 12/2554 2555-01-18 เรียกดู
56 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 12/2554 2554-12-27 เรียกดู
57 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ระยอง ครั้งที่ 11/2554 2554-12-20 เรียกดู
58 รายงานประชุมคณะกรรมการศพส.จ.รย ครั้งที่ 10/2554 2554-11-01 เรียกดู
59 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่10/2554 2554-10-31 เรียกดู
60 รายงานประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่ 9/2554 2554-10-10 เรียกดู
61 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 9/2554 2554-10-07 เรียกดู
62 รายงานประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่ ๘/๕๔ 2554-09-12 เรียกดู
63 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 8/2554 2554-09-05 เรียกดู
64 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย ครั้งที่ 7/2554 2554-08-22 เรียกดู
65 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดระยองครั้งที่7/2554 2554-08-04 เรียกดู
66 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย ครั้งที่ 6/2554 2554-07-19 เรียกดู
67 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 6/2554(แก้ไข) 2554-07-07 เรียกดู
68 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังฯครั้งที่5/2554 2554-06-08 เรียกดู
69 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย ครั้งที่ 5/2554 2554-06-06 เรียกดู
70 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย. ครั้งที่ 4/2554 2554-05-18 เรียกดู
71 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 4/2554 2554-05-02 เรียกดู
72 รายงานประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่๓/๒๕๕๔ 2554-04-22 เรียกดู
73 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 3/2554 2554-04-01 เรียกดู
74 รายงานประชุมจัดตั้งศูนย์ภาคประชาสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2554 2554-04-01 เรียกดู
75 รายงานประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่๒/๒๕๕๔ 2554-03-16 เรียกดู
76 รายงานประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่๑/๒๕๕๔ 2554-03-16 เรียกดู
77 รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ป้องกันยาเสพติดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2553 2554-03-11 เรียกดู
78 รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบเม็ดยา ตราประทับรูปหัวกระต่ายหูยาว(Playboy) 2554-03-07 เรียกดู
79 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่2/2554 2554-03-02 เรียกดู
80 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯ ครั้งที่ 1/2554 2554-02-10 เรียกดู
81 รายงานประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่ ๘/๕๓ 2554-01-20 เรียกดู
82 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวฯครั้งที่3/2553 2553-12-23 เรียกดู
83 รายงานประชุมคณะกรรมการศตส.จ.รย ครั้งที่ ๗/๕๓ 2553-12-20 เรียกดู
84 ยาแก้หวัดผสมซูโดอีเฟดรีน 2553-12-08 เรียกดู
85 รายงานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว ครั้งที่ 2/2553 2553-11-29 เรียกดู
86 รายงานการประชุม 2553-11-10 เรียกดู
87 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 15 ตุลาคม 2553 2553-11-10 เรียกดู
88 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 2553-11-10 เรียกดู
89 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย. ครั้งที่ 5/2553 2553-09-13 เรียกดู
90 รายงานการประชุม ศตส.จ.รย. ครั้งที่ 4/2553 2553-07-28 เรียกดู
91 รายงานการประชุม 2553-05-06 เรียกดู
92 รับรองรายงานการประชุม ศตส.จ.รย.ครั้งที่ 2/2553 2553-04-29 เรียกดู
93 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "ค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่" 2553-02-03 เรียกดู
94 การปรับปรุงกฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2553-02-02 เรียกดู
95 การรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย. 2553-01-29 เรียกดู
96 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ศตส.จังหวัดระยอง 2553-01-14 เรียกดู
97 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำค่ายบำบัดผู้ใช้สารเสพติด 2553-01-13 เรียกดู
98 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่อบรม 2553-01-04 เรียกดู
99 โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553 2553-01-04 เรียกดู
100 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553 2553-01-04 เรียกดู
101 การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ "ผู้ว่าระยอง เปิดยุทธการทำลายเครือข่ายยาเสพติดแบบเด็ดขาด และยั่งยืน" 2552-12-29 เรียกดู
102 การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 (แบบ ศปป.1) และการรายงานผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย (รั้วชุมชน) 2552-12-24 เรียกดู
103 แต่งตั้งคณะทำงานตามแผนปฏิบัติการ "ผู้ว่าระยอง เปิดยุทธการทำลายเครือข่ายยาเสพติดแบบเด็ดขาด และยั่งยืน" 2552-12-18 เรียกดู
104 ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ หางบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2553 2552-12-17 เรียกดู
105 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553 2552-12-17 เรียกดู
106 ขอความร่วมมือจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 2552-12-14 เรียกดู
107 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 2552-12-14 เรียกดู
108 การแต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน (เพิ่มเติม) 2552-12-02 เรียกดู
109 การประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยเข้มแข็ง ชะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2" 2552-12-01 เรียกดู
110 การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 2552-12-01 เรียกดู
111 การรับรองรายงานการประชุม ศตส.จ.รย. ครั้งที่ 7/2552 2552-10-02 เรียกดู
112 การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ ศตส.จ.รย./ว.192-ลว.23/09/52) 2552-09-23 เรียกดู
113 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง (แคมป์คนงาน) (ด่วนที่สุด ที่ ศตส.จ.รย/ว.193-ลว.23/09/52) 2552-09-23 เรียกดู
114 การประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.รย. ครั้งที่ 7/2552 2552-09-21 เรียกดู